Doradca zawodowy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Zadania realizowane przez szkolnego Doradcę Zawodowego

Gimnazjum nr 3 - Doradca zawodowy
 • Prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego w kl. I-III.
  W zajęciach warsztatowych z zakresu poradnictwa zawodowego uczestniczą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 3 w Gdańsku. W klasach pierwszych i drugich grupowe spotkania warsztatowe pozwalają wskazać mocne i słabe strony uczniów oraz rozpoznać ich zainteresowania. Celem spotkań w klasach trzecich jest określenie indywidualnych zdolności uczniów oraz ich predyspozycji zawodowych, jak również pomoc w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.
   
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Gdańsku.
  Na indywidualne rozmowy doradcze zgłaszają się przede wszystkim uczniowie klas trzecich, chociaż zdarzają się też młodsi. Uczniowie chcą uzyskać szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, zasadach rekrutacji, nauczanych językach obcych, możliwościach dalszego kształcenia na uczelniach wyższych lub możliwościach znalezienia pracy w związku ze zmiennymi trendami na rynku pracy. Zdarza się, że w spotkaniach indywidualnych doradcy zawodowego z uczniami uczestniczą rodzice uczniów.
  Doradca zawodowy współpracuje również ściśle z wychowawcami, w celu określenia indywidualnych potrzeb, możliwości, zdolności lub trudności uczniów.
   
 • Spotkania doradcze dla uczniów szkół podstawowych podczas Dni Otwartych Gimnazjum nr 3 w Gdańsku.
  Zadaniem szkolnego doradcy zawodowego i pedagogów jest udzielenie informacji uczniom szkół podstawowych na temat oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 3 na nowy rok szkolny oraz pomoc w dokonaniu wyboru profilu kształcenia zgodnie z ich  zainteresowaniami i możliwościami.
   
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie uczniom informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, rynku pracy, atrakcyjnych zawodów oraz zmieniających się trendów edukacyjnych i zawodowych.
   
 • Organizacja Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych w Gimnazjum nr 3 w Gdańsku.
  Podczas Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie klas trzecich mają możliwość poznania oferty edukacyjnej wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych przez bezpośredni kontakt
  z nauczycielami i uczniami tych szkół. Giełda szkół odbywa się w salach naszego gimnazjum. Uczestniczą w niej reprezentanci prawie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Gdańska oraz wybranych szkół z Sopotu i Gdyni. Giełda adresowana jest do uczniów Gimnazjum nr 3. Na Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych Gimnazjum nr 3 zaprasza również uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5 , Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 48 i Gimnazjum nr 29 w Gdańsku.
   
 • Organizacja wyjść i wycieczek zawodoznawczych do instytucji edukacyjnych
  Szkolny doradca zawodowy współpracuje z instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy. Dzięki temu organizuje wyjścia dla młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych, na uczelnie wyższe, do Centrum Hewelianum, EduParku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku, Centrum Eksperyment w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni oraz do instytucji zajmujących się rynkiem pracy: np. do Młodzieżowego Biura Pracy, Punktu Informacyjnego Europe Direct, Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego  Urzędu Pracy.
   
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie poradnictwa zawodowego.
  Szkolny doradca zawodowywspółpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i uczestniczy w licznych szkoleniach dotyczących poradnictwa zawodowego.

Tekst: Anita Fabrycka
szkolny doradca zawodowy