Doradca zawodowy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Wyjście do Młodzieżowego Biura Pracy w Gdańsku – zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym

Młodzieżowe Biuro Pracy

Cele zajęć:

  • zapoznanie z zakresem działalności Młodzieżowego Biura Pracy,
  • procedury korzystania z pomocy Młodzieżowego Biura Pracy,
  • uświadomienie uczestnikom szans i zagrożeń, związanych z poszukiwaniem pracy przez osoby młodociane,
  • poznanie informacji o trendach na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy,
  • uzyskanie informacji o atrakcyjnych zawodach i kierunkach kształcenia, w których warto planować dalszą karierę edukacyjną i zawodową,
  • przygotowanie do podjęcia decyzji o kierunku dalszego kształcenia,
  • kształcenie postawy aktywności w zdobywaniu informacji o rynku i ofertach pracy.

Wyjścia do Młodzieżowego Biura Pracy w Gdańsku na warsztaty z zakresu orientacji zawodowej odbywają się raz w miesiącu. Uczestniczą w nich zainteresowani uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum. Zajęcia dostarczają uczestnikom ważnych informacji na temat rynku pracy, w szczególności pracy dla młodzieży, oraz atrakcyjnych zawodów, które zapewnią w przyszłości miejsca pracy.

Tekst i zdjęcia: Anita Fabrycka
szkolny doradca zawodowy