Doradca zawodowy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Wyjście do Centrum Nauki "Experyment" w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni – zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym

Centrum Nauki

Cele zajęć:

  • rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczestników,
  • poznawanie przez uczestników ich mocnych stron, uzdolnień i zainteresowań w zakresie nauk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych,
  • wyjaśnianie istoty zjawisk fizycznych, chemicznych i matematycznych,
  • zdobycie praktycznych wiadomości o ochronnie środowiska, budowie organizmu człowieka, procesach fizjologicznych związanych z ruchem i spalaniem pokarmów,
  • rozwijanie ekspresji twórczej i logicznego myślenia,
  • kształcenie umiejętności pracy zespołowej, współpracy,
  • kształcenie postawy aktywności w zdobywaniu wiedzy,
  • nauka przez doświadczenie, obserwację, ćwiczenia praktyczne,
  • przygotowanie do planowania kariery zawodowej i świadomego wyboru dalszego kształcenia,
  • integracja młodzieży i wspólna zabawa.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Wykonywane zadania łączyły nowoczesną edukację z doskonałą zabawą. Uczestnicy projektu samodzielnie zdobywali wiedzę, korzystając z licznych interaktywnych stanowisk. Wystawa dawała możliwość zdobywania wiedzy praktycznej, eksperymentowania ze zjawiskami przyrodniczymi, samodzielnego wyjaśniania zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wycieczka do Centrum Nauki „Experyment” spełniła założone cele, pozwoliła uczestnikom zdobywać wiedzę w trakcie zabawy, przyczyniła się do integracji grupy i uświadomienia uczestnikom ich predyspozycji psychofizycznych. Ujawniła również umiejętności funkcjonowania w grupie i współpracy w zespole. Uczestnicy mieli możliwość poznania instytucji edukacyjnej, jaką jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Tekst i zdjęcia: Anita Fabrycka
szkolny doradca zawodowy