Doradca zawodowy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Wyjście do Centrum Hewelianum w Gdańsku na wystawę interaktywną "Energia, Niebo i Słońce" – zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym

Centrum Hewelianum

Cele zajęć:

  • rozwijanie zainteresowań uczestników w zakresie nauk ścisłych i technicznych,
  • wzbogacenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych,
  • przygotowanie do podjęcia decyzji zawodowych o dalszym kształceniu w zakresie nauk ścisłych i technicznych,
  • kształcenie postawy aktywności w zdobywaniu wiedzy,
  • nauka przez doświadczenie, obserwację, ćwiczenia praktyczne,
  • integracja młodzieży.

Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem uczestników i ich dużym zaangażowaniem, ponieważ wystawa łączyła nowoczesną edukację i poznawanie osiągnięć współczesnej nauki z zabawą. Uczestnicy mieli możliwość korzystania z 50 interaktywnych stanowisk, które tworzyły dwie pracownie: energii i nieba. Wystawa dawała możliwość eksperymentowania ze zjawiskami przyrodniczymi, zdobywania wiedzy praktycznej, samodzielnego wyjaśniania praw fizycznych, zjawisk chemicznych, biologicznych i geograficznych. Dodatkową atrakcją były efekty świetlne i dźwiękowe, które jeszcze bardziej pobudzały emocje uczestników. Wyjście do Centrum Hewelianum pozwoliło na poszerzenie oferty edukacyjnej. Zapewniło również uczestnikom możliwość korzystania z instytucji edukacyjnej powstałej dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst i zdjęcia: Anita Fabrycka
szkolny doradca zawodowy