Doradca zawodowy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej

Cele warsztatów:

Warsztaty pomagają uczniom uświadomić sobie własne zdolności i zainteresowania, które w przyszłości mogą zapewnić zdobycie atrakcyjnego zawodu, zgodnie z predyspozycjami i indywidualnymi możliwościami, a co za tym idzie zdobycie zatrudnienia i szansy na realizację marzeń.

  • uświadomienie mocnych i słabych stron uczniów, określenie zainteresowań,
  • wypełnienie testów i kart pracy z zakresu orientacji zawodowej, poznanie predyspozycji zawodowych i opracowanie indywidualnego kodu predyspozycji zawodowych dla każdego z uczniów,
  • poznanie na podstawie indywidualnego kodu predyspozycji zawodowych, charakterystyki grup zawodowych: człowiek-człowiek, człowiek-technika, człowiek-przyroda, człowiek-dane/system znaków, człowiek-działalność artystyczna,
  • uświadomienie, w jakiej grupie zainteresowań uczeń/uczennica wykazują największe zdolności (w zakresie zainteresowań humanistycznych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, technicznych, opiekuńczo-wychowawczych, usługowych),
  • powiązanie obecnych zainteresowań uczniów z ich predyspozycjami zawodowymi,
  • zaplanowanie swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej przez uczniów (opracowanie Indywidualnych Planów Kariery),
  • omówienie ze szkolnym doradcą zawodowym na zajęciach indywidualnych szans realizacji Indywidualnych Planów Kariery uczniów, wymagań, możliwości edukacji i zatrudnienia oraz trudności, które mogą uniemożliwić wykonywanie niektórych zawodów,
  • uświadomienie indywidualnej drogi dojścia do wymarzonego zawodu,
  • uświadomienie uczniom zalet i wad wybranych zawodów,
  • kształcenie odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Tekst i zdjęcia: Anita Fabrycka
szkolny doradca zawodowy