Historia szkoły

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

W roku szkolnym 2002/2003

We wrześniu, ponownie gościliśmy najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gdańska, którzy z rąk prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odebrali nagrody za wybitne osiągnięcia.

Na początku roku szkolnego rozpoczęła się budowa basenu przy ZKPiG nr 3. 9 października 2002 r. wmurowania aktu erekcyjnego pod przyszłym budynkiem dokonali m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, dyrektor szkoły Elżbieta Kleczyk, a także uczniowie - przyszli użytkownicy obiektu.

16 października 2002 r. szkoła uroczyście obchodziła 24 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. We mszy celebrowanej w kościele Podwyższenia Krzyża Pańskiego wzięło udział ponad tysiąc uczniów gimnazjum. Również w październiku 2002 r. odbyła się edukacyjna wycieczka do Włoch, podczas której gimnazjaliści uczestniczyli w generalnej audiencji w Watykanie.

W grudniu uczniowie gimnazjum zwiedzali Sejm i Senat RP. Mieli okazję spotkać się z politykami, m.in.: posłem Franciszkiem Potulskim, Marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim, Marszałkiem Senatu Longinem Pastusiakiem. Była to już trzecia od początku istnienia gimnazjum wizyta uczniów w Parlamencie.
W lutym 2003 r. zaprzysiężony został nowy Rzecznik Praw Uczniów - pani Maria Różalska.

Od kwietnia do maja realizowano w szkole różnorodne działania o tematyce europejskiej. W dniach 24-25 kwietnia 2003 r. odbyło się referendum na temat: "Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?" Zdecydowana większość głosujących udzieliła odpowiedzi twierdzącej.

W czerwcu na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk Danuty Hübner, Barbary Labudy oraz Franciszka Potulskiego uczniowie gimnazjum odebrali dyplom za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie "Moja Szkoła w Unii Europejskiej". W nagrodę, we wrześniu, dziesięciu uczniów z opiekunem zwiedziło instytucje Unii Europejskiej w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu Braliśmy udział w dwóch ważnych imprezach: Miejskiej Paradzie Europejskiej i w międzyszkolnym happeningu - "Impresje Europejskie Szkół Gdańskich".

Po raz pierwszy w maju 2003 roku świętowaliśmy Dzień Patrona. W tym dniu cała społeczność szkolna udała się na Majówkę Papieską do Sanktuarium Maryjnego w Matemblewie. Uczniowie obejrzeli program artystyczny poświęcony Papieżowi, uczestniczyli w konkurencjach sportowych i zabawach na świeżym powietrzu.

W czerwcu 2003 r. nasza szkoła wzięła udział w "II Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom" w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". W tym czasie zorganizowaliśmy: lekcje głośnego czytania, konkursy, warsztaty, turniej czytelniczy, prelekcje dla rodziców i in. W grudniu 2003 r. za działania propagujące czytanie odebraliśmy w Warszawie główną nagrodę.