Historia szkoły

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

W roku szkolnym 2000/2001

W gimnazjum uczyło się już 927 uczniów w 36 zespołach klasowych. Zatrudnienie znalazło 67 nauczycieli.

Ten rok obfitował w ważne wydarzenia. We wrześniu odbyły się "otrzęsiny" uczniów klas pierwszych przygotowane przez starszych kolegów. Impreza, w czasie której królowały żarty, śmiech i dobra zabawa, nawiązywała do szesnastowiecznego zwyczaju żaków Akademii Krakowskiej. Jej celem była integracja społeczności uczniowskiej.

W październiku, po raz drugi w historii szkoły, odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów.

W grudniu zorganizowano Międzyszkolne Forum "Stop Przemocy". Uczestniczyło w nim 160 uczniów z czterech szkół osiedla Chełm. Przebiegało ono pod hasłem: "Niezbywalne prawa każdego człowieka domagają się ich respektowania przez innych ludzi".

W lutym 2001 drugoklasiści świętowali "połowinki". Impreza miała charakter biesiady, podczas której uczestnicy jedli, pili, śpiewali i tańczyli.

Przez cały rok realizowano szereg zadań w ramach programu Socrates-Comenius, m.in. wydano biuletyn "Nasi patroni - święci i błogosławieni", prężnie działał Szkolny Klub Europejski, świętowano Wielkanoc Europejską, w maju zorganizowano Paradę Europejską na ul. Długiej w Gdańsku pod hasłem "Razem w Europie".

W maju odbył się Marsz "Stop Przemocy", w którym wzięło udział ponad 1500 uczniów i nauczycieli z trzech chełmskich szkół.