Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

sks1.jpg

Dyrektor szkoły oraz Nauczyciele Wychowania – Fizycznego

serdecznie zapraszają wszystkich uczniów  naszej szkoły na zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego (SKS)

– sekcja pływacka.

Jeśli chcesz poprawić swoją kondycję fizyczną, nabyć nowe umiejętności pływackie, wiedzę i umiejętności

w dziedzinie ratownictwa wodnego, wystartować w zawodach, zrealizować swój projekt edukacyjny

lub po prostu spędzić czas w miłej atmosferze zapraszamy na nasze zajęcia.

Od 13 lutego 2017 roku „Szkolny Klub Sportowy” działa przy Gimnazjum nr 3, zajęcia są prowadzone

przez nauczycieli na pływalni:

 • poniedziałek 6:45-7:45 dziewczęta
 • wtorek 6:45-7:45 dziewczęta
 • nauczyciel Marcin Kosiński

 • środa 6:45-7:45 dziewczęta/chłopcy
 • czwartek 6:45-7:45 dziewczęta/chłopcy
 • nauczyciel Grzegorz Mańkucki

Jednoczenie serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7w Gdańsku,

tj. VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego

oraz Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II na zajęcia sportowe odbywające się na pływalni:

 • poniedziałek 6:45-7:45
 • nauczyciel Grzegorz Mańkucki
 • wtorek 6:45-7:45

 • nauczyciel Jarosław Kovac
 • piątek 6:45-7:45 
 • nauczyciel Bogdan Wolf / Marcin Kosiński

Program „Szkolny Klub Sportowy” w Gimnazjum nr 3

                Decyzją nr 50 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2016 ogłasza się Program

„Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć 

z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

                Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę  na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Celem programu jest:                                                                                                        

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzieży.
 2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia w śród dzieci i młodzieży.
 4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 5. Stymulowanie podejmowania aktywności  fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
 7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym wykorzystania infrastruktury przyszkolnej.
 8.  Promocja różnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Jedna grupa ćwiczebna musi składać się wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z danej szkoły. W jednaj szkole mogą być prowadzone maksymalnie dwie grupy. Program może być realizowany wyłącznie od 1styczniado 15 grudnia 2017 roku. Każda grupa ćwiczebna składa się z minimum 15 uczestników. Zajęcia sportowe są prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika. Rekomenduje się, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie nie biorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych.