Programy i projekty

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Szkoła bez korepetycji

W roku szkolnym 2004/2005 nasze Gimnazjum przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła bez korepetycji" organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Sportu.

Konkurs polegał na opracowaniu szkolnego programu działań, których celem było ograniczenie lub przeciwdziałanie korepetycjom. Przebiegał on dwuetapowo - etap wojewódzki i ogólnopolski.

Nasz szkoła zdobyła I miejsce wśród szkół województwa pomorskiego i otrzymała rekomendację do udziału w Ogólnopolskim Finale.

Zrealizowane zadania podniosły jakość pracy dydaktyczno - wychowawczej gimnazjum i przyczyniły się do zbudowania przyjaznych warunków do zdobywania wiedzy i samokształcenia uczniów.

Podsumowanie ankiety na temat dodatkowych zajęć organizowanych w Gimnazjum nr 3

Ankietę, opracowaną przez zespół ds. Programu "SZKOŁA BEZ KOREPETYCJI", przeprowadzono w marcu 2005 roku wśród 80 uczniów w celu dokonania ewaluacji dodatkowych zajęć prowadzonych z inicjatywy nauczycieli entuzjastów.

Wszyscy ankietowani uczniowie uważają, iż zajęcia dodatkowe spełniły ich oczekiwania.

Dzięki dodatkowym zajęciom około 78% uczniów utrwaliło wiadomości zdobyte na lekcjach, 90% uczniów pogłębiło swoją wiedzę i umiejętności, 82% dowiedziało się wielu ciekawych i nowych informacji, 31% nauczyło się rozwiązywania zadań problemowych i rachunkowych, a 26% uczniów zdało sobie sprawę, że można połączyć naukę z zabawą. Co piąty ankietowany zrozumiał zachodzące wokół siebie zjawiska, 40% zrozumiało tematy i zadania, wcześniej dla nich niejasne, 28% uczniów uświadomiło sobie, że każdy przedmiot jest ważny, zaś 35% uczniów po prostu nadrobiło zaległości spowodowane absencją lub swoimi predyspozycjami, nie pozwalającymi na opanowanie partii materiału w czasie lekcji.

W ocenie 96% ankietowanych na zajęciach panowała miła i sympatyczna atmosfera, a zarazem naukowa atmosfera pracy. 42% uczniów stwierdziło, że na uwagę zasługuje panująca na tych zajęciach "braterska" przyjaźń, pomoc koleżeńska, każdy czuje się ważny, wszyscy się szanują. Co czwarty ankietowany uważa, że zajęcia są przyjazne uczniowi, a nauczyciele pełni zrozumienia, kulturalni i serdeczni.

W uzasadnieniu celowości zajęć dodatkowych 52% ankietowanych podkreśla, że należy je organizować, ponieważ - 63% oceniło je na "6", zaś 37% na "5".

Tekst: Grażyna Berbeć
Alicja Sawicka