Uczniowie

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Sylwetka Absolwenta

Absolwenta

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

charakteryzują:

 

 • odpowiednia wiedza, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym

 • sprawne posługiwanie się językiem obcym

 • umiejętność wykorzystania mediów do nauki i pracy

 • silne emocjonalne więzi z miastem, regionem, krajem

 • umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość

 • nawyk stałego uczenia się i doskonalenia

 • umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi

 • wysoka kultura osobista i wysokie morale

 • wrażliwość na sytuację drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy

 • dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia

 • umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestnictwa w życiu kulturalnym, a nawet tworzenie go

 • szacunek do przyrody, postawa proekologiczna

 • szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia w niej określonych ról

 • respekt dla pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich

 • umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi, ze światem

 • świadomość konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami w Zjednoczonej Europie, przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej

 • utrzymanie kontaktów ze swoją szkołą po jej ukończeniu.