O szkole

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Sukcesy szkoły

Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Utworzenie klas dwujęzycznych hiszpańskich na mocy porozumienia zawartego między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kultury Hiszpanii
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Udział w międzynarodowych programach Socrates – Comenius:
"Szkoła dziś, Europa jutro" (szkoły partnerskie: Włochy, Francja, Niemcy)
"My w zwierciadle, czyli jak Polacy widzą Francuzów, a jak Francuzi Polaków" (szkoła partnerska: Francja)
 
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Udział w trzyletnim międzynarodowym programie Comenius:
"Ja, obywatel Europy, od jednostki do globalizacji" (szkoły partnerskie: Niemcy, Francja, Dania, Wielka Brytania, Portugalia)
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Ogólnopolski Certyfikat Jakości Pracy Szkoły "Szkoła Ucząca Się" nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji przyznany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
"Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco - wspierającą"
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji przyznany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
"Praca wychowawcza szkoły umożliwia harmonijny rozwój osobowościowy"
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji przyznany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
"Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym"
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji przyznany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
"Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju"
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Ogólnopolski Certyfikat "Szkoła Humanitarna" przyznany przez Polską Akcję Humanitarną
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Tytuł "Pomorska Szkoła Demokracji" nadany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły I miejsce w województwie pomorskim w ogólnopolskim programie "Szkoła bez korepetycji" organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Sportu
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły II miejsce na najlepszy program Szkolnego Koła Edukacji Morskiej w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły I miejsce w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Moja szkoła w Unii Europejskiej" (II edycja) organizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Główna nagroda za najlepiej przeprowadzony "II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom"
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Tytuł "Nieobojętni wobec problematyki bezdomności" nadany przez Agendę Bezdomności
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły III miejsce w Gdańsku i VII miejsce w Trójmieście w rankingu Gazety Wyborczej na najlepsze gimnazjum w Trójmieście "Złota dziesiątka gimnazjów Trójmiasta"
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły DELE – Diplomas de Español como Lengua Extranjera, międzynarodowe certyfikaty potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii organizowane przez Universidad de Salamanca i Instituto Cervantes
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły DELF – Diplôme d’ Etudes en Langue Française, międzynarodowe certyfikaty potwierdzające znajomość języka francuskiego sygnowane przez Ministerstwo Edukacji Francji
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Laureaci Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" organizowanego przez Stowarzyszenie "Kangourou Sans Frontières"
 
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku:
z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, geografii, chemii, informatyki
 
Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia, stypendia dla uzdolnionych uczniów

Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły Gimnazjum nr 3 - Sukcesy Szkoły

Nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych, ogólnopolskich i międzyszkolnych rozgrywkach sportowych