O sekcji

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Sekcja Dwujęzyczna z Językiem Hiszpańskim w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Sekcja dwujęzyczna została utworzona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kultury Królestwa Hiszpanii.

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku jest jedynym gimnazjum w województwie pomorskim, w którym funkcjonuje sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim.

Młodzież uczy się języka hiszpańskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w grupach liczących około 14 osób. Do dyspozycji sekcji dwujęzycznej pozostają trzy sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz komputerowy. W drugiej i trzeciej klasie zajęcia prowadzi nauczyciel narodowości hiszpańskiej.

Patronat nad realizacją programu sprawuje Ambasada Królestwa Hiszpanii, zapewniając pomoc dydaktyczną i materialną. Dzięki wsparciu Ambasady biblioteka Sekcji każdego roku zostaje wzbogacona o wiele nowych, interesujących pozycji dostępnych dla naszych uczniów, z których uczniowie mogą korzystać w domu. (są to słowniki, podręczniki, literatura hiszpańska, materiały audiowizualne). Najzdolniejsi uczniowie nagradzani są stypendiami oraz wyjazdami na obozy językowe w Hiszpanii.

W ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych uczniowie przygotowują się do egzaminu DELE Inicial organizowanego w Polsce przez Instytut Cervantesa. 

Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w klasach dwujęzycznych III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku lub w klasach dwujęzycznych XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczenia Europy w Gdańsku oraz uzyskać zarówno polskie, jak i hiszpańskie świadectwo maturalne. Możliwa jest również kontynuacja nauki w klasach pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w naszym zespole szkół.

Uczniowie klasy hiszpańskiej realizują autorski program nauczania wzbogacony o elementy literatury, historii, geografii, a także wiedzy o kulturze i sztuce Hiszpanii. Klasa bierze aktywny udział w życiu szkoły. Uczniowie uczestniczą w ciekawych wycieczkach tematycznych, warsztatach, spektaklach, projekcjach filmowych, mają okazję poznania wielu osobistości z kręgu nauki, kultury i polityki. Wychowawca otacza wszystkich uczniów opieką, służy swoją radą i pomocą, dba o właściwe relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Nauka w klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim jest unikalną propozycją edukacyjną skierowaną do uczniów uzdolnionych językowo pragnących poznać język i kulturę Hiszpanii.

 

 

http://www.mecd.gob.es/dms-static/37bba39a-1043-47e7-9e77-6d4f280d3716/consejerias-exteriores/polonia/centros/convenio--pol-esp-11oct2011-esp-polaco.pdf 

www.mecd.gob.es/polonia