Historia szkoły

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Rok szkolny 2007/2008

 • Realizacja Programu Comenius "Ja, obywatel Europy, od jednostki do globalizacji", temat: "Oto moje środowisko"
 • 1 września 2007 r. - Westerplatte
  Uczniowie pod opieką nauczycieli wzięli udział w uroczystości poświęconej rocznicy wybuchu II wojny światowej, w której uczestniczyli m.in. Premier RP Jarosław Kaczyński i Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.
 • 17 września 2007 r. - Golgota Wschodu
  Podczas uroczystości rocznicowej na cmentarzu Łostowickim nasze gimnazjum z rąk przedstawicieli Związku Sybiraków i władz miasta przejęło honorowy patronat nad pomnikiem "Golgota Wschodu".
 • 14 grudnia 2007 r. - Międzygimnazjalne Zawody w Pływaniu
  Zawody zorganizowane zostały przez nasze gimnazjum i Klub Sportowy "Conrad". Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. W zawodach wzięło udział 198 zawodników z 8 szkół gdańskich. Nasze gimnazjum zajęło I miejsce.
 • 18 lutego 2008 r. - Konferencja Rady Pedagogicznej na temat: "Współczesna szkoła w świetle nauczania Jana Pawła II"
  W siedzibie NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie nauczycieli gimnazjum z przedstawicielami władz "Solidarności" i Kościoła, na którym dyskutowano na temat roli nauczyciela w wychowaniu młodzieży oraz zadań szkoły we współczesnym świecie.
 • 20 lutego 2008 r. - Giełda Szkół
  W naszym gimnazjum odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, podczas której uczniowie klas trzecich, pod opieką wychowawców, odwiedzili stanowiska ponad 30 szkół średnich prezentujących swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2008/2009.
 • 20 lutego 2008 r. - Konkurs "Katyń - Golgota Wschodu"
  W konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza wzięło udział 345 uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowanie prac w kategoriach: praca literacka, wiersz, album, prezentacja multimedialna. W uroczystym wręczeniu nagród udział wzięli: Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska oraz przedstawiciele Związku Sybiraków i Rodzin Katyńskich.
 • 1 - 6 marca 2008 r. - wizyta w Danii
  W ramach programu Comenius pięciu uczniów naszego gimnazjum pod opieka nauczycieli języka angielskiego wzięło udział w spotkaniu szkół partnerskich w Brabrand w Danii. Podczas wizyty uczniowie przedstawili prezentację multimedialną na temat "Oto moje środowisko", przeprowadzili warsztaty "Moja rodzina, a śmieci" oraz brali udział w wycieczkach krajoznawczych.
 • 10 -13 marca 2008 r. - Dni Otwarte Szkoły
  Po raz kolejny odbyły się w naszej szkole spotkania, podczas których uczniowie gdańskich szkół podstawowych zapoznali się z ofertą edukacyjną gimnazjum na rok szkolny 2008/2009, zwiedzali pracownie szkolne, obiekty sportowe, obejrzeli prezentację multimedialną o szkole oraz pokazy artystyczne uczniów gimnazjum.
 • 2 kwietnia 2008 r. – trzecie z cyklu „Spotkań z Janem Pawłem II pod hasłem "Ku Cywilizacji Miłości..."
  W Spotkaniu wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście ze szkół noszących imię Jana Pawła II. W czasie seminariów warsztatowych młodzież analizowała teksty Jana Pawła II i poszukiwała odpowiedzi na zagadnienia dotyczące Cywilizacji Miłości i Cywilizacji Śmierci. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli etiudę teatralną pt.: "Wyśpiewam Wam Miłość".
 • 16-17 maja 2008 r. – Dni Hanzy
  Nasze gimnazjum włączyło się w obchody Dni Hanzy. Młodzież uczestniczyła w IV edycji konkursu "Uwaga Gdańsk – orientuj się", wzięła udział w interdyscyplinarnych warsztatach w Pałacu Młodzieży oraz prezentowała swoje umiejętności artystyczne na scenie przy Złotej Bramie.
 • 19-21 maja 2008 r. - Spotkanie w Leicester
  W spotkaniu, które poświęcone było podsumowaniu działań w ramach programu Comenius, wzięło udział czterech nauczycieli naszego gimnazjum. Dokonano oceny trzyletniej współpracy szkół partnerskich, opracowano raport końcowy.
 • 20 maja 2008 r. – Majówka Papieska
  Dzień Patrona Szkoły obchodziliśmy na Wzgórzu św. Wojciecha. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną o życiu i śmierci św. Wojciecha, spektakl pt.: "Krótka historia pewnego pojęcia, czyli rzecz o tolerancji", pokazy walk rycerskich, wzięła udział w turnieju sportowym.
 • 6 czerwca 2008 r. – finał działań w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"
  Kolejny raz nauczyciele biblioteki zaprosili młodzież gimnazjum do udziału w imprezie promującej czytelnictwo pt. "Kalejdoskop czytelniczy". Uczniowie czytali fragmenty ulubionych książek, przygotowali inscenizacje wybranych baśni.
  Aby przypomnieć tradycję głośnego opowiadania, odbył się Wieczór Opowieści, w czasie którego uczniowie opowiadali baśnie i legendy.