REKRUTACJA do SP3

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Rekrutacja do SP3

WRS.JPG

KOMUNIKAT NR 11/2017

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do klas „0”, I i VII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku.

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60), Uchwały nr XXXIV/935/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego oraz stanowiska Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzania naboru do klas siódmych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, pismo WRS-II.4424.91.2017.IK l.dz. 423/2017 (skan w załączeniu) informuję, że:

 1. Z dniem 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku rozpocznie działalność Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II  
  w Gdańsku o ośmioletnim cyklu kształcenia, dla której od rocznika 2010 ustalono obwód szkoły, do którego należą ulice: Cienista od nr 22, Tytusa Chałubińskiego, Witolda Grabowskiego w Gdańsku.
 2. Na rok szkolny 2017/2018 zostanie przeprowadzona rekrutacja, na zasadach ustalonych przez organ prowadzący szkołę – Gminę Miasta Gdańska do:
  • oddziałów klas „0” przedszkolnych szkoły podstawowej,
  • oddziałów klas I szkoły podstawowej,
  • oddziałów klas VII dwujęzycznych z językiem angielskim szkoły podstawowej,
  • oddziałów klas VII dwujęzycznych z językiem hiszpańskim szkoły podstawowej,
  • oddziałów klas VII sportowych w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej,
  • oddziałów klas VII ogólnych szkoły podstawowej na wniosek rodzica.
 3. Dni otwarte Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II  w Gdańsku odbędą się w budynku szkoły przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku w dniach:

1 kwietnia 2017 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 14.00

25 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godzinach 15.30 – 17.30

16 maja 2017 r. (wtorek) w godzinach 15.30 – 17.30.

Ponadto, zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny w Szkole Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku czynny w dniach:  29 marca 2017 r. (środa) w godzinach 17.00 – 19.00 oraz 17 maja 2017 r. (środa) w godzinach 17.00 – 19.00.

Informacji na temat rekrutacji będą udzielać również pracownicy sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku pod numerem telefonu 58 302 85 20 oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły, w zakładce rekrutacja,  pod adresem:

http://www.zso7gda.pl/

http://www.gim3gda.pl/

oraz wkrótce http://www.sp3gda.pl/

 

Marcin Hintz

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7

w Gdańsku