Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw     (Dz. U. 2015 r. poz. 357)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych                         (Dz. U. z 2015 r. poz. 843)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14  lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
 • Status Szkoły – Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • programy nauczania poszczególnych przedmiotów.

CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 

 • wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania
 • dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia
 • motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się, kształtowanie jego dojrzałości
 • samodzielności i odpowiedzialności za proces ucznia się
 • wykorzystywanie osiągnięć uczniów do doskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela
 • wymagania edukacyjne niezbędne.

 Przedmiotowy System Oceniania dla poszczególnych przedmiotów:

Opis Pobierz
BIOLOGIA - GIMNAZJUM.pdf BIOLOGIA - GIMNAZJUM.pdf
BIOLOGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA.pdf BIOLOGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA.pdf
FIZYKA - SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM.pdf FIZYKA - SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM.pdf
HISTORIA - GIMNAZJUM.pdf HISTORIA - GIMNAZJUM.pdf
HISTORIA - SZKOŁA PODSTAWOWA.pdf HISTORIA - SZKOŁA PODSTAWOWA.pdf
INFORMATYKA - GIMNAZJUM.pdf INFORMATYKA - GIMNAZJUM.pdf
INFORMATYKA - SZKOŁA PODSTAWOWA.pdf INFORMATYKA - SZKOŁA PODSTAWOWA.pdf
JĘZYK ANGIELSKI - GIMNAZJUM.pdf JĘZYK ANGIELSKI - GIMNAZJUM.pdf
JĘZYK ANGIELSKI - SZKOŁA PODSTAWOWA.pdf JĘZYK ANGIELSKI - SZKOŁA PODSTAWOWA.pdf
RELIGIA - GIMNAZJUM KLASA 2.pdf RELIGIA - GIMNAZJUM KLASA 2.pdf
RELIGIA - GIMNAZJUM KLASA 3.pdf RELIGIA - GIMNAZJUM KLASA 3.pdf
RELIGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 1.pdf RELIGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 1.pdf
RELIGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 7.pdf RELIGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 7.pdf
CHEMIA.pdf CHEMIA.pdf
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.pdf EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.pdf
GEOGRAFIA.pdf GEOGRAFIA.pdf
JĘZYK FRANCUSKI.pdf JĘZYK FRANCUSKI.pdf
JĘZYK HISZPAŃSKI.pdf JĘZYK HISZPAŃSKI.pdf
JĘZYK NIEMIECKI.pdf JĘZYK NIEMIECKI.pdf
JĘZYK POLSKI.pdf JĘZYK POLSKI.pdf
MATEMATYKA.pdf MATEMATYKA.pdf
MUZYKA.pdf MUZYKA.pdf
PLASTYKA.pdf PLASTYKA.pdf
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.pdf WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.pdf
WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE.pdf ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE.pdf
ZAJĘCIA TECHNICZNE.pdf ZAJĘCIA TECHNICZNE.pdf