Sekcja hiszpańska

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Program nauczania w Sekcji Dwujęzycznej

Podstawę prawną do działania sekcji dwujęzycznych z językiem hiszpańskim stanowi ustawodawstwo polskie dotyczące oddziałów dwujęzycznych oraz właściwe porozumienia dwustronne polsko-hiszpańskie.

Program nauczania w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku jest programem autorskim nauczycieli języka hiszpańskiego uczących w tej szkole. Powstał w oparciu o borrador - program wdrożeniowy wspólny dla wszystkich sekcji dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w Polsce: Currículo de Espanol, Secciones Bilingües en Polonia oraz treści programowe realizowane w podręczniku wiodącym Chicos Chicas 1, 2, 3 i 4.

Podstawową kompetencją, którą uczniowie zdobywają podczas nauki w gimnazjum, jest kompetencja komunikacyjna. Program nauczania obejmuje w tym zakresie przede wszystkim leksykę i gramatykę funkcjonalną, czyli normę językową, umożliwiającą porozumiewanie się w języku hiszpańskim.

Uczniowie zaczynają naukę od podstaw, uczą się opisywać rzeczywistość, podobnie jak to się dzieje w przypadku nauki innego języka obcego, poznają struktury czasu teraźniejszego, słownictwo związane z życiem codziennym, ze szkołą, przedmiotami szkolnymi, następnie poznają formy czasu przyszłego, trybu rozkazującego, trybu łączącego subjuntivo, a także bardziej złożone formy czasów przeszłych. W trzeciej klasie uczniowie w sposób płynny komunikują się z nauczycielem narodowości hiszpańskiej, biorą czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych w języku hiszpańskim, uczestniczą w promocji sekcji.

Uczniowie klasy trzeciej, którzy osiągnęli satysfakcjonujący poziom znajomości języka hiszpańskiego, mogą przystąpić do międzynarodowego egzaminu z języka hiszpańskiego DELE Inicial.