Programy i projekty

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Program "Czytamy razem"

W roku szkolnym 2008/2009 w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku realizowany jest program wspomagania walki z dysleksją „Czytamy razem”. Skierowany jest do uczniów z dysleksją rozwojową oraz uczniów mających specyficzne trudności w czytaniu. Jego celem jest terapeutyczna pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w czytaniu oraz przełamywaniu niechęci do literatury.

Program "Czytamy razem" jest adaptacją programu opracowanego przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz, wiceprzewodniczącą European Dyslexia Association i honorową przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W ramach projektu wolontariusz spotyka się systematycznie na terenie szkoły zawsze z tym samym uczniem dwa razy w tygodniu i przez 30 minut czyta tekst. Każdy wolontariusz przeszedł kurs jak pracować z uczniem, który ma trudności w uczeniu się czytania oraz poznał zasady czytania parami. Wolontariuszami są nauczyciele naszej szkoły, do ich zadań należą m. in.:

  • posługiwanie się książkami o różnorodnej tematyce, formie;
  • zachęcanie ucznia do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej;
  • pomaganie indywidualnie każdemu uczniowi.

SPODZIEWANE EFEKTY PROGRAMU

  • u uczniów z poważnymi problemami w czytaniu nastąpi usprawnienie funkcji istotnych dla przebiegu czynności czytania;
  • nastąpi poprawa umiejętności czytania w zakresie techniki, tempa i rozumienia tekstu w głośnym i cichym czytaniu;
  • wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem;
  • uczniowie uzyskają wyższą samoocenę.

Tekst: Koordynator Programu Barbara Sarbiewska