Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej British Council British Council

Obiady w szkole

obiady.jpg

Termin płatności za luty to 30.01.2018 r. (za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto szkoły).

W lutym koszt obiadów ucznia to 52,00 zł (bez ferii 1-9 lutego)

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone, wówczas powstanie niedopłata, od której zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

Opłat za obiady można dokonywać:

    • Przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej – w przypadku uczniów, którzy nie posiadają karty, numer zostanie nadany po dokonaniu wpłaty w wysokości 3,00 zł na konto szkoły).

Nr konta do przelewów za obiady:   41 1240 1268 1111 0010 3849 2067

    • Gotówką na konto bankowe szkoły bez opłat i prowizji w placówkach Banku PEKAO S.A. (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej).

Nr konta do wpłat za obiady:   41 1240 1268 1111 0010 3849 2067

Szczegółowy wykaz placówek Banku PEKAO S.A. pod linkiem:  Wykaz placówek

 Najbliższa placówka:

Oddział w Gdańsku
ul. Cieszyńskiego
80-809 Gdańsk

dni robocze:
08.00 – 18.00
w soboty nieczynne

  tel. (58) 323 27 60

Termin płatności za obiady to przedostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego za miesiąc następny. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto szkoły.

Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin będzie podawany na stronie internetowej szkoły.

Obiady wydawane są w godz. 10.35 – 13.45 (4 przerwy)

Odpisy obiadowe można zgłaszać do godz. 900 w sekretariacie szkoły tel. (58) 302-85-20 wewn. 123 lub u intendenta (58) 302-85-20 wewn. 113

W przypadku zgłoszenia odpisów należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (przy płatności przelewem wskazany jest wcześniejszy kontakt z kasą szkoły w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone, wówczas powstanie niedopłata, od której zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności. Brak wpłaty należności spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego.Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

Jak zapisać się na obiady?

1. Podpisać umowę na obiady. Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego uczeń ma zacząć uczęszczać na obiady, w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie).

Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno.

Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

2. Dokonać opłaty za kartę obiadową w wysokości 3,00 zł – dotyczy tylko nowych osób.
Osoby, które korzystały ze stołówki i posiadają już kartę, nie kupują kolejnej.

3. Dokonać opłaty za obiady przelewem na konto szkoły (za termin płatności uznaje się dzień wpływu na konto szkoły) Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy, mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia. Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. W późniejszych przelewach prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

Odbiór kart w kasie szkoły w godz. 10.00 – 13.00 po dokonaniu wpłaty w wysokości 3,00 zł na konto szkoły

Opis Pobierz
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 19.12.2016.pdf REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 19.12.2016.pdf
Zarządzenie nr 30 Zarządzenie nr 30
Umowa o korzystanie z obiadów.pdf Umowa o korzystanie z obiadów.pdf
Rezygnacja z korzystania z obiadów.pdf Rezygnacja z korzystania z obiadów.pdf
Jadłospis 02 2018.pdf Jadłospis 02 2018.pdf