Sekcja hiszpańska

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

O języku hiszpańskim

Język hiszpański należy do rodziny języków romańskich. Jest trzecim najczęściej używanym językiem na świecie. Hiszpański jest językiem urzędowym w 21 krajach, których ludność liczy około 400 milionów. Ponadto, dla 25 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki i dwóch milionów ludzi z różnych państw jest on językiem ojczystym.

Wpływ języka hiszpańskiego w dziedzinie kultury, polityki i ekonomii wzrasta z każdym dniem, a jego zastosowanie w Internecie, w świecie nauki i techniki jest znaczące.

Znajomość języka hiszpańskiego stała się istotna dla sporej części świata. W Stanach Zjednoczonych uczy się go ponad połowa uczniów. Także w Unii Europejskiej obserwuje się ciągły wzrost nauki tego języka. W ciągu ostatnich kilku lat liczba uczących się języka hiszpańskiego w szkołach wzrosła dwukrotnie.

W Polsce dziewięć uniwersytetów oferuje studia w zakresie filologii hiszpańskiej bądź iberystyki. Łącznie z lektoratami przeznaczonymi dla słuchaczy wszystkich wydziałów, liczba studentów uczących się języka hiszpańskiego w szkolnictwie wyższym wzrosła do ponad 13 tysięcy. Jednocześnie, 15 tysięcy osób uczy się hiszpańskiego już na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego, z czego 1600 to uczniowie piętnastu Sekcji Dwujęzycznych realizujących intensywny proces nauczania.

Tak samo jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, w Polsce hiszpański jest językiem obcym, który przechodzi największy przyrost procentowy uczących się tego języka. Mimo to jego obecność wciąż nie odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu ani zainteresowaniu, jakim cieszy się Hiszpania i pozostałe kraje hiszpańskojęzyczne.

Tysiące Polaków, wśród nich znani intelektualiści tacy jak np. Ryszard Kapuściński, znają język hiszpański. Powstałe przy Ambasadzie Hiszpanii w Polsce Biuro Radcy ds. Edukacji, ambasady państw latynoamerykańskich oraz działający od lat Instytut Cervantesa nieustannie dążą do popularyzacji nauki języka hiszpańskiego zgodnie z polskim systemem nauczania.

8 powodów, dla których warto się uczyć języka hiszpańskiego:

 • język uniwersalny
 • język użyteczny
 • łatwy do nauki
 • atrakcyjny
 • język kultury
 • język pracy
 • język handlu
 • język turystyki

Sekcje Dwujęzyczne z Językiem Hiszpańskim w Polsce:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie
 • Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi
 • Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie
 • XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa w Warszawie
 • XXII Liceum Ogólnokształcące im. José Martí w Warszawie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu

opracowanie: na podstawie materiałów Biura Radcy
ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce