Programy i projekty

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Myślę NIE mówię NIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
"MYŚLĘ - NIE, MÓWIĘ - NIE"

Od 2001 roku w naszym gimnazjum realizowany jest ogólnopolski program profilaktyczny przeznaczony dla młodzieży w wieku 13 - 16 roku życia. Realizacja odbywa się w dwóch częściach, łącznie w 7 blokach tematycznych:

część I

  • Asertywność
  • Emocje
  • Wpływ społeczny

część II

  • Z kim i o czym rozmawiać
  • Zrozumieć innych
  • Aby uniknąć nieporozumień
  • Dobre relacje z ludźmi

W pierwszym bloku tematycznym uczniowie kształtują umiejętność asertywnych zachowań (odmowy, prezentowania własnego zdania, egzekwowania swoich praw, przyjmowania komplementów i krytyki).

Podczas drugiego młodzież definiuje czym są emocje, rozpoznaje i nazywa je, dyskutuje na temat sytuacji i zdarzeń, które ich złoszczą oraz kiedy i dlaczego się boją. Wspólnie z prowadzącym uczniowie omawiają sposoby radzenia sobie z emocjami, odgrywają scenki.

W trakcie bloku trzeciego uczniowie poznają mechanizm wpływu grupy na jednostkę oraz oglądają 15 minutowy film, którego zadaniem jest wywołanie refleksji na przedstawione problemy. Młodzież wraz z prowadzącym zastanawiają się nad wyborem najlepszych sposobów rozwiązywania problemów.
Część druga programu dotyczy prawidłowej komunikacji oraz dbania o prawidłowe relacje międzyludzkie.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przeszkolony zespół nauczycieli. Prowadzący realizują je stosując aktywne metody pracy. Ankiety przeprowadzone wśród uczniów wskazują, że blisko 60 % młodzieży ocenia warsztaty w skali ocen na 5. Ponadto uważają , że poruszana na zajęciach problematyka jest przydatna, a 59 % uznało, iż warsztaty spełniły ich oczekiwania. Na podstawie ankiet stwierdzamy, że zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, pomogły młodzieży w poszerzeniu wiedzy na temat zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, wpływem grupy na jednostkę oraz prawidłowej komunikacji.

Łączna suma przeprowadzonych zajęć wyniosła 550 godzin podczas, których zarówno nauczyciele jak i uczniowie pracowali z ogromnym zaangażowaniem.

Tekst: Katarzyna Wilczyńska