O szkole

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Misja szkoły

"Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od Was nie wymagali"
Jan Paweł II

 • Jesteśmy szkołą, w której pracuje zespół pedagogów o bardzo wysokich kwalifikacjach i etyce zawodowej, gwarantujący najwyższą jakość nauczania i wychowania.
 • Proponujemy humanistyczny system wartości oparty na chrześcijańskich podstawach.
 • Sprawiamy, że wartość BÓG-HONOR-OJCZYZNA staną się dla ucznia wartościami najwyższymi.
 • Ukażemy uczniom, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie. Dobrze ich przygotujemy do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.
 • Gwarantujemy bogaty i atrakcyjny program nauczania i wychowania dobre, bezpieczne i przyjazne warunki nauki. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny.
 • Będziemy mu pomagać, by harmonijnie rozwijał własną osobowość i osiągał sukcesy zgodnie z potrzebami jego możliwościami. Wspólnie z rodzicami wychowamy młodego człowieka, który:
  • umie znaleźć sens życia i cel swego istnienia,
  • samodzielnie wykreuje swoją przyszłość i sprosta wyzwaniom dorosłego życia,
  • szanuje godność każdej osoby ludzkiej,
  • odrzuca przemoc i agresję, a uzależnienia i nałogi są mu obce,
  • racjonalnie i aktywnie wykorzystuje swój czas wolny,
  • świadomie dba o zdrowie własne i innych oraz chroni przyrodę,
  • jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i wysokiej kulturze słowa.
 • Uważamy, że nasz wychowanek musi umieć współdziałać z ludźmi. Przygotujemy go do życia w zespole, w rodzinie, w środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.
 • Będziemy dbać o partnerskie, pełne zaufania i przyjaźni relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem.