KONKURSY i LIGI

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Liga języka polskiego

I. ORGANIZATOR:

 • Elżbieta Bielecka – Cimaszkiewicz i Izabela Groszewska– nauczyciele ZSO nr 7.

II. TERMIN I MIEJSCE:

 • terminy oddawania prac będą podawane na bieżąco przy każdej kolejnej serii pytań
 • pytania będą dostępne na stronie internetowej Gimnazjum nr 3 oraz w bibliotece szkolnej.

III. ZAŁOŻENIA:

 • głównym celem Ligi  jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania językiem polskim, literaturą, kulturą, historią oraz zagadnieniami z nauki o języku
 • uczniowie odpowiadający na postawione im pytania poszerzą swoją  wiedzę o informacje, jakie nie zawsze zdobędą podczas zajęć z języka polskiego
 • uczestnictwo w Lidze uczy samodzielnej i rzetelnej pracy.

IV. TEMATYKA:

 • uczestnicy, w każdym etapie, mają za zadanie udzielić odpowiedzi na postawione im pytania, korzystając z dostępnych sobie źródeł.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w Lidze Języka Polskiego mogą brać udział uczniowie wszystkich klas naszego gimnazjum
 • odpowiedzi dostarczają w wyznaczonym terminie do organizatora.

VI. OCENA:

 • oddane prace (po każdym etapie) organizator ocenia wg skali punktowej
 • suma zdobytych punktów we wszystkich etapach informuje o zdobytym  miejscu.

VII. NAGRODY

 • najlepsi uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki od organizatorów na koniec roku szkolnego
 • ponadto wszyscy aktywnie działający w Lidze uczniowie mają szansę poprawić swoją ocenę z języka polskiego, co uzależnione jest od wkładu ich pracy i zajętego miejsca.

Do pobrania:

W przygotowaniu ...