KONKURSY i LIGI

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Liga języka niemieckiego

I. ORGANIZATOR
Kamila Szczepankiewicz – nauczyciel ZSO nr 7
 
II. TERMIN I MIEJSCE
Terminy oddawania prac będą podawane na bieżąco przy każdej kolejnej serii pytań. Pytania będą dostępne na stronie internetowej Gimnazjum nr 3.
 
III. ZAŁOŻENIA
Głównym celem Ligi  jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania kulturą, historią oraz zagadnieniami geograficznymi krajów niemieckojęzycznych. Uczniowie odpowiadający na postawione im pytania poszerzą swoją  wiedzę o informacje, jakich nie zdobędą podczas zajęć z języka niemieckiego lub zdobędą je jedynie w bardzo wąskim zakresie. Uczestnictwo w Lidze poza tym uczy samodzielnej i rzetelnej pracy.
 
IV. TEMATYKA
Uczestnicy, w każdym etapie, mają za zadanie udzielić odpowiedzi na postawione im pytania korzystając z dostępnych sobie źródeł.
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Lidze JN mogą brać udział uczniowie wszystkich klas Gimnazjum nr 3. Odpowiedzi dostarczają w wyznaczonym terminie do organizatora.
 
VI. OCENA
Oddane prace (po każdym etapie) organizator ocenia wg skali punktowej. Suma zdobytych punktów we wszystkich etapach informuje o zdobytym  miejscu.
 
VII. NAGRODY
Najlepsi uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ponadto wszyscy aktywnie działający w Lidze uczniowie mają szansę poprawić swoją ocenę z języka niemieckiego, co uzależnione jest od wkładu ich pracy i zajętego miejsca.
 
Do pobrania:
 
W przygotowaniu ...