Sekcja hiszpańska

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Liga języka hiszpańskiego

I. ORGANIZATOR

Hanna Banach – nauczyciel ZSO nr 7

II. TERMIN I MIEJSCE

Terminy oddawania prac będą podawane na bieżąco przy każdej kolejnej serii pytań. Pytania będą dostępne na stronie internetowej Gimnazjum nr 3.

III. ZAŁOŻENIA

Głównym celem Ligi jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania kulturą, historią oraz zagadnieniami geograficznymi krajów hiszpańskojęzycznych. Uczniowie odpowiadający na postawione im pytania poszerzą swoją wiedzę o informacje, jakich nie zdobędą podczas zajęć z języka hiszpańskiego lub zdobędą je jedynie w bardzo wąskim zakresie. Uczestnictwo w Lidze poza tym uczy samodzielnej i rzetelnej pracy.

IV. TEMATYKA

Uczestnicy, w każdym etapie, mają za zadanie udzielić odpowiedzi na postawione im pytania korzystając z dostępnych sobie źródeł.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Lidze JH mogą brać udział uczniowie wszystkich klas Gimnazjum nr 3. Odpowiedzi dostarczają w wyznaczonym terminie do organizatora.

VI. OCENA

Oddane prace (po każdym etapie) organizator ocenia wg skali punktowej. Suma zdobytych punktów we wszystkich etapach informuje o zdobytym miejscu.

VII. NAGRODY

Najlepsi uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Ponadto wszyscy aktywnie działający w Lidze uczniowie mają szansę poprawić swoją ocenę z języka hiszpańskiego, co uzależnione jest od wkładu ich pracy i zajętego miejsca.


Do pobrania:

 

W przygotowaniu ...