KONKURSY i LIGI

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Liga języka angielskiego

Liga języka angielskiego

REGULAMIN 

I. ORGANIZATOR

Agnieszka Stasiak-Sikorska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

II. TERMIN I MIEJSCE

Terminy oddawania prac podawane są na bieżąco przy każdej serii pytań. Pytania są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej. 

III. ZAŁOŻENIA

  1. Zainteresowanie uczniów historią, geografią i szeroko pojętą kulturą krajów angielskiego obszaru językowego.
  2. Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur.
  3. Pogłębienie znajomości języka angielskiego.
  4. Zachęcanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji. 

IV. TEMATYKA

Uczestnicy mają za zadanie udzielić odpowiedzi na postawione pytania i uzupełnić zdania dotyczące wybranych krajów angielskiego obszaru językowego, korzystając z dostępnych sobie źródeł. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Liga Języka Angielskiego przeznaczona jest dla uczniów klas II - III Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. Odpowiedzi należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do organizatora. 

VI. OCENA

Oddane prace oceniane są według skali punktowej: odpowiedź w języku angielskim – 2 punkty, odpowiedź w języku polskim – 1 punkt. Suma punktów zdobytych we wszystkich etapach decyduje o zdobytym miejscu. 

VII. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. Ocena z języka angielskiego jest ustalana z nauczycielem przedmiotu i jest uzależniona od zajętego miejsca.

Do pobrania:

W przygotowaniu ...