KONKURSY i LIGI

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Liga geograficzna

 1. Celem Ligi Geograficznej jest wyłonienie Geografa Roku Gimnazjum  nr 3 poprzez rozbudzanie zainteresowań geograficznych uczniów, poszerzenie ich wiadomości, pogłębienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy geograficznej.
 2. W Lidze Geograficznej mogą brać udział uczniowie wszystkich klas Gimnazjum nr 3.
 3. Liga Geograficzna odbywa się w cyklu 6 rund zadaniowych (każda runda po 4 zadania)
 4. Zadania są punktowane: 1 zadanie – 2 punkty, 2 zadanie – 3 punkty,    3 zadanie – 4 punkty, 4 zadanie – 5 punktów.
 5. Uczestnik otrzymując zadania Ligi Geograficznej ma określony termin oddania pracy.
 6. Odpowiedzi oddajemy panu Mariuszowi Albeckiemu w nieprzekraczalnym terminie.
 7. Po terminie prace nie będą przyjmowane (w uzasadnionych przypadkach jeden dzień po terminie, ale odejmujemy 1 punkt)
 8. Udział w Lidze Geograficznej można w każdej chwili przerwać jak też wznowić.
 9. Miejsce w klasyfikacji Ligi Geograficznej określa się na podstawie sumy punktów z poszczególnych rund zadaniowych.
 10. Po każdej rundzie ogłaszana będzie klasyfikacja, poza tym po 6 rundzie – klasyfikacja końcowa.
 11. Uczestnicy, którzy zajmują czołowe miejsca (np. w pierwszej dwudziestce) osiągną sukces geograficzny (będą mieli prawo do uzyskania wyższej oceny z przedmiotu)
 12. Prace wykonujemy samodzielnie.
 13. Nie będą punktowane odpowiedzi składające się z nie opracowanych stron WWW.
 14. Prace noszące znamiona pracy nie samodzielnej, przepisywane od innego uczestnika i kserokopie będą dyskwalifikowane.


Do pogrania:

W przygotowaniu ...