Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Kalendarz SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2017/2018

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

4

Poniedziałek

Godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 0 i I

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

6

Środa

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas VII SP 3

(wybory do Rady Rodziców, konsultacje z rodzicami dotyczące Programu Wychowawczego)

12

Wtorek

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas II i III gimnazjum

(wybory do Rady Rodziców, konsultacje z rodzicami dotyczące Programu Wychowawczego)

PAŹDZIERNIK

25

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

GRUDZIEŃ

6

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Poinformowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i najniższej ocenie zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

STYCZEŃ

24

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

MARZEC

14

środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

KWIECIEŃ

25

środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

CZERWIEC

6

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3– poinformowanie

o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów

i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

Opis Pobierz
Kalendarz roku szkolnego 2017_2018 spotkania z rodzicami.pdf Kalendarz roku szkolnego 2017_2018 spotkania z rodzicami.pdf