Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

4

Poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego

  9. 00 – klasy 0 i I SP 3

10. 00 – klasy VII SP 3 oraz klasy II G

11. 00 – klasy III G

 

Godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 0 i I

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

 

6

Środa

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas VII SP 3

(wybory do Rady Rodziców, konsultacje z rodzicami dotyczące Programu Wychowawczego)

12

Wtorek

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas II i III gimnazjum

(wybory do Rady Rodziców, konsultacje z rodzicami dotyczące Programu Wychowawczego)

17

Niedziela

Godz. 10.00

Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu

PAŹDZIERNIK

4

Środa

Godz. 17.00

Pasowanie uczniów klas I

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gdańsku

13

Piątek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18

Środa

Dzień z wychowawcą – obchody XXXIX rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II

25

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

LISTOPAD

10

Piątek

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

11

Sobota

Udział w paradzie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

GRUDZIEŃ

6

Środa

XIV Edycja Gdańskich Międzygimnazjalnych Zawodów w Pływaniu Młodzieży Niezrzeszonej w Polskim Związku Pływackim – organizacja ZSO nr 7

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Poinformowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i najniższej ocenie zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

Do 8

Piątek

Poinformowanie pozostałych rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i najniższej ocenie zachowania

 

5

6

7

 

Wtorek

Środa

Czwartek

Próbny Egzamin Gimnazjalny OPERON

  • część humanistyczna (historia – wos, język polski)
  • część matematyczno – przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, matematyka)
  • część język nowożytny (poziom podstawowy, poziom rozszerzony).

22

Piątek

Wigilia w szkole; Jasełka

23

29

Sobota

Piątek

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

12

Piątek

Do godz. 15.00

wystawianie ocen śródrocznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

od 15.01 do 19.01 nauczyciele przedmiotów informują rodziców o wystawionych ocenach niedostatecznych oraz przekazują uczniom zakres materiału do zaliczenia

15

Poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w II półroczu

24

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

29.01. - 9.02.

Ferie zimowe

LUTY

26

27

28

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Rekolekcje Wielkopostne

28

Środa

13.00 – 16.00 Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

MARZEC

14

środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

29.03.-3.04

Czwartek

Wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

17

Wtorek

Godz. 14.30

Próbne kodowanie arkuszy

18

19

20

Środa

Czwartek

Piątek

Egzamin gimnazjalny godz. 9.00

  • część humanistyczna (historia – wos, język polski)
  • część matematyczno – przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, matematyka)
  • część język obcy nowożytny (poziom podstawowy, poziom rozszerzony).

25

środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

26

Czwartek

Spotkania z Janem Pawłem II upamiętniające IV rocznicę kanonizacji

27

Piątek

Uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Godła i Flagi Narodowej

30

Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

MAJ

2

Środa

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18

Piątek

Dzień Patrona

31

Czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

CZERWIEC

1

Piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4

5

6

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Egzamin gimnazjalny (termin dodatkowy) godz. 9.00

  • część humanistyczna (historia, wos, język polski)
  • część matematyczno – przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, matematyka)
  • część język obcy nowożytny (poziom podstawowy, poziom rozszerzony).

6

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3– poinformowanie

o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów

i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

do

8

Piątek

Poinformowanie pozostałych uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

13

Środa

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

18

19

20

21

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Dni dydaktyczno – krajoznawcze

22

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

klasy 0, I SP3

klasy VII SP3

klasy II G3,

Pożegnanie uczniów klas III G3

SIERPIEŃ

22

23

Środa

Czwartek

Egzaminy poprawkowe

31

Piątek

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017