Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej British Council British Council

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

4

Poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego

  9. 00 – klasy 0 i I SP 3

10. 00 – klasy VII SP 3 oraz klasy II G

11. 00 – klasy III G

Godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 0 i I

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

6

Środa

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas VII SP 3

(wybory do Rady Rodziców, konsultacje z rodzicami dotyczące Programu Wychowawczego)

12

Wtorek

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas II i III gimnazjum

(wybory do Rady Rodziców, konsultacje z rodzicami dotyczące Programu Wychowawczego)

17

Niedziela

Godz. 10.00

Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu

PAŹDZIERNIK

4

Środa

Godz. 17.00

Pasowanie uczniów klas I

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gdańsku

13

Piątek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18

Środa

Dzień z wychowawcą – obchody XXXIX rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II

25

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I

klas VII

klas II G3, III G3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

LISTOPAD

10

Piątek

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

11

Sobota

Udział w paradzie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

GRUDZIEŃ

6

Środa

XIV Edycja Gdańskich Międzygimnazjalnych Zawodów w Pływaniu Młodzieży Niezrzeszonej w Polskim Związku Pływackim – organizacja ZSO nr 7

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Poinformowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i najniższej ocenie zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

Do 8

Piątek

Poinformowanie pozostałych rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i najniższej ocenie zachowania

5

6

7

Wtorek

Środa

Czwartek

Próbny Egzamin Gimnazjalny OPERON:

- część humanistyczna (historia - wos, język polski)

- część matematyczno - przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, matematyka)

- język nowożytny (poziom podstawowy, poziom rozszerzony).

 

22

Piątek

Wigilia w szkole; Jasełka

23

29

Sobota

Piątek

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

12

Piątek

Do godz. 15.00

wystawianie ocen śródrocznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

od 15.01 do 19.01 nauczyciele przedmiotów informują rodziców o wystawionych ocenach niedostatecznych oraz przekazują uczniom zakres materiału do zaliczenia

15

Poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w II półroczu

24

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

29.01. - 9.02.

Ferie zimowe

Opis Pobierz
Kalendarz roku szkolnego 2017_2018.pdf Kalendarz roku szkolnego 2017_2018.pdf