Nauczyciele

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Informacje ogólne

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku zatrudnionych jest 64, pedagog i psycholog:

1. Wykształcenie:

 • doktor z przygotowaniem pedagogicznym
 • magister z przygotowaniem pedagogicznym
 • licencjat z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Stopnie awansu zawodowego:

 • nauczyciele dyplomowani
 • nauczyciele mianowani
 • nauczyciele kontraktowi
 • nauczyciele stażyści
 • nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów
 • nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe
 • egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjneje
 • ekspert MEN
 • nauczyciele posiadający uprawnienia trenerskie
 • instruktorzy wycieczek szkolnych
 • kwalifikowany Przewodnik Turystyki Górskiej
 • przewodnik turystyczny po Trójmieście (język polski, język angielski).

3. Nagrody:

 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Kuratora Oświaty
 • Prezydenta Miasta Gdańska.

Nauczyciele licznie uczestniczą w różnych formach dokształcenia i doskonalenia zawodowego.