Historia szkoły

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Historia szkoły

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku powstało we wrześniu 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Conrada - Korzeniowskiego. Obie placówki do roku 2004 współtworzyły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 3, którego dyrektorem została mgr Elżbieta Kleczyk, pełniąca do tej pory funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Kadra nauczycielska nowo powstałej placówki składała się z 39 nauczycieli.

Od początku istnienia gimnazjum Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna pracowała nad stworzeniem dokumentacji szkoły. Uchwalono Misję Szkoły, Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły. Wszystkie działania podporządkowane zostały treściom zawartym w Misji, która propaguje humanistyczny system wartości oparty na chrześcijańskich zasadach, zaś najwyższymi wartościami dla każdego ucznia gimnazjum stają się: Bóg - Honor - Ojczyzna.

Na stałe do tradycji szkoły weszły: pasowanie, otrzęsiny, połowinki, prezentacje klas pierwszych, Dzień Patrona, Wigilia, Wielkanoc, obchody ważnych świąt narodowych, wyjazdy uczniów do Sejmu i Senatu RP, akcje charytatywne i proekologiczne. Nasi uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych, odnosząc duże sukcesy.

Od momentu powstania nasze gimnazjum odwiedziło wielu ludzi kultury i nauki, znanych polityków,  m.in.: prof. Edmund Wittbrodt, Anna Walentynowicz, Paweł Adamowicz, Franciszek Potulski, Marek Kamiński, Jerzy Samp, Bogdan Borusewicz, Olga Krzyżanowska.

Dyrekcji Szkoły i Gronu Pedagogicznemu zależy na tym, aby absolwent Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II znał historię swojego miasta, regionu i kraju, czuł się pełnoprawnym obywatelem Europy, szanował wartości głoszone przez Patrona szkoły i przez całe swoje życie postępował w myśl jego słów: "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali".

Historię szkoły opracowały: Zofia Dziekońska i Helena Zamkowska