Nieobojętni - zakończony

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Główne działania podjęte w ramach projektu "Nieobojętni"

 • Scenariusze lekcji z zakresu przełamywania stereotypów (luty 2006)
  Scenariusze zajęć pt. "Bezdomność - przeciwko stereotypom" i "Przeciwko stereotypom, czyli o naszym postrzeganiu osób bezdomnych" przygotowały nauczycielki Gimnazjum nr 3 w Gdańsku- panie Barbara Ruksztełło - Kowalewska i Agnieszka Szyk. Podczas opracowywania scenariuszy nauczycielki ściśle współpracowały z pracownikami Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
 • Lekcje z zakresu przełamywania stereotypu (marzec 2006)
  W sumie przeprowadzono 15 lekcji, w których uczestniczyło 330 uczniów. W ocenie nauczycielek prowadzących zajęcia młodzież była zainteresowana tematem bezdomności i podeszła do niego bardzo dojrzale. Uczniowie zdali sobie sprawę ze stereotypów, którymi zazwyczaj posługiwali się w ocenie osób bezdomnych, a podczas wykonywanych ćwiczeń, udowodnili, że potrafią zmienić utarty sposób myślenia. Po przeprowadzonych lekcjach uczniowie często odwoływali się do tematu bezdomności podczas pracy na lekcjach języka polskiego w wypracowaniach czy w trakcie dyskusji.
 • Zajęcia z ekspertami w zakresie bezdomności - (kwiecień 2006)
  Zajęcia z ekspertami, to spotkanie z osobami na co dzień stykającymi się z problemem bezdomności. Ekspertami z ramienia Agendy Bezdomności byli: Piotr Olech - sekretarz Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Tomek Maruszak - kierownik noclegowni przy ul. Żaglowej i Adam Cenian - streetworker. Relacje o codziennej pracy z osobami bezdomnymi dokumentowała prezentacja zdjęć z przeróżnych akcji tj. grupa rowerowa, drużyna piłkarska, warsztaty zawodowe. Młodzież na temat spotkania wypowiadała się następująco:
  - "Spotkanie z pracownikami Agendy Bezdomności zmieniło nasze spojrzenie na ludzi bezdomnych. Sposób w jaki ich ukazano mocno odbiega od znanych nam stereotypów. Osoby, które do nas przyszły były młode, więc bardzo łatwo nawiązaliśmy kontakt" - Agnieszka Gawlik klasa III C
  - "Trzej młodzi mężczyźni pokazali nam, że osoby bezdomne też mogą coś osiągnąć, że są tacy jak my" - Joasia Kiedrowska klasa IIIC
 • Konkurs plastyczny i literacki (kwiecień - czerwiec 2006)
  Przeprowadziliśmy konkurs na plakat przełamujący stereotyp osoby bezdomnej oraz pracę literacką dotyczącą bezdomności. Łącznie na oba konkursy wpłynęło 91 prac, z czego nagrodziliśmy 16. Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym zajęła Monika Prus, której plakat pt. "Ulica nie musi być domem" jest obecnie wykorzystywany jako wzór dla wielu materiałów promocyjnych Agendy Bezdomności. Zwyciężczynią konkursu literackiego została Joanna Kiedrowska, której praca została wykorzystana w przedstawieniu prezentowanym przez młodzież na uroczystym zakończeniu projektu "Nieobojętni".
 • Szkolny Klub Filmowy - przegląd filmów tematycznych (maj 206)
  W ramach Szkolnego Klubu Filmowego młodzież miała okazję oglądać filmy poświęcone tematyce bezdomności. Prezentacje trwały miesiąc. Zaprezentowano następujące filmy: Edi, Jestem, Dziecko, Dzieci z Leningradzkiego.
 • Wolontariat w TPBA (czerwiec 2006)
  Projekt "Nieobojętni" uwrażliwił młodzież na potrzeby drugiego człowieka, wzbudził w uczniach chęć pomagania, włączenia się w działania Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Gdańsku zgłosili się do nas wolontariusze. Pomogli nam w organizacji Dnia Dziecka oraz pikniku w Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej. Wśród nich znaleźli się Agnieszka Włodarczyk, Ania Bednarz, Kasia Kiełt.
 • Gazetka Szkolna "Trójka" poświęcona tematyce bezdomności oraz projektowi "Nieobojętni" (czerwiec 2006)
  Gazetka szkolna "Trójka" w całości poświęcona był tematyce bezdomności. W gazetce znalazły się wywiady z pracownikami Agendy Bezdomności, a także z osobami bezdomnymi, wyniki badań przeprowadzonych przez "Schoolworkersów" oraz zabawna fotostory.
 • Debata młodzieżowa pt. "Jak pomagać osobom bezdomnym" (czerwiec 2006)
  Debatę przeprowadzono podczas uroczystego spotkania zamykającego projekt. Młodzież zastanawiała się jak pomagać osobom bezdomnym, poszukiwała argumentów za i przeciw dawaniu pieniędzy na ulicy. Debacie przysłuchiwali się pracownicy Agendy Bezdomności, a spór rozstrzygnął Dyrektor Agendy - Wojciech Bystry.
 • Etiuda teatralna dot. bezdomności (czerwiec 2006)
  Uczniowie opracowali scenariusz przedstawienia dot. bezdomności na podstawie prac, które wpłynęły na konkurs literacki. Etiudę zaprezentowano podczas uroczystego zakończenia projektu "Nieobojętni" i wywołała ona ogromne wrażenie na widzach.