Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

DNI WOLNE 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 29/2017

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

w Gdańsku

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

oraz

VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

 Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46,
  poz. 432 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 59)
 4. Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949)
 5. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku zarządza, co następuje:

W roku szkolnym 2017/2018 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

     I. VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

 1. 21.11.2017 r. – Próbny egzamin maturalny z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym – uczestniczą klasy III;
 2. 22.11.2017 r. - Próbny egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym rozszerzonym – uczestniczą klasy III;
 3. 23.11.2017 r. - Próbny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym – uczestniczą klasy III;
 4. 30.04.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 5. 02.05.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 6. 04.05.2018 r. - Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy i rozszerzony;
 7. 07.05.2018 r. - Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy;
 8. 08.05.2017 r. - Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy i rozszerzony;
 9. 01.06.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  II. Klasy I oraz oddziały „0” Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

 1. 30.04.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 2. 02.05.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 3. 01.06.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

III. Oddziały gimnazjalne II i III oraz klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

 1. 05.12.2017 r. – Próbny egzamin gimnazjalny – część humanistyczna – uczestniczą klasy III;
 2. 06.12.2017 r. – Próbny egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza – uczestniczą klasy III;
 3. 18.04.2018 r. – Pisemny egzamin gimnazjalny – część humanistyczna – uczestniczą klasy III;
 4. 19.04.2018 r. – Pisemny egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza – uczestniczą klasy III;
 5. 20.04.2018 r. – Pisemny egzamin gimnazjalny – część językowa – uczestniczą klasy III;
 6. 30.04.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 7. 02.05.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 8. 01.06.2018 r. - Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.